Pages

Tuesday, January 19, 2021

KENAPA JADI MURTAD RAHMAT ALLAH ?

TERNYATA MURTAD ITU ADALAH RAHMAT-KURNIA TUHAN MAHA ESA.


Salam Damai Sejahtera. Tuhan Jesus memberkati kita semua Amen๐Ÿ™


Saya jadi pengikut Jesus bukan karena kemauan atau keinginan saya, tidak pernah terpikir dari kecil untuk menjadi Kristen, karena guru2 Ngaji saya mengatakan bhw orang Kristen adalah Kafir. Tapi saya dipilih oleh Allah menjadi seorang pengikut Tuhan Jesus karena kasihNya kepada saya.


“Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikan-Nya kepadamu. Yohanes 15:16.


Kenapa Murtad itu Rahmat-Kurnia Allah? Karena hidup dari gelap ke terang benderang.


Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."Yohanes 8:12.

Hidup dalam terang adalah suka cita dan damai sejahtera.

Hidup dalam kegelapan adalah hidup dalam ketakutan, khawatir dan tidak jelas jalan yg dituju akurnya jatuh ke lobang kehinaan.


Sekarang saya merasakan hidup Terang, Damai-Sejahtera dan Suka-Cita dengan Tuhan Jesus yg selalu ada menemani saya. Woow. ๐Ÿ‘ 


Luar biasa hidup bersama Tuhan Jesus yg masih hidup dgn mukjizat2 Nya masih ada.


Setela saya membaca Al Kitab, ajaran Tuhan Jesus yg utama membuat saya terinspirasi dan akirnya Murtad:


KEBENARAN HANYA DLM JESUS

Yesus berkata kepadanya, “Akulah jalan, dan kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak ( Ke Syurga ) kalau tidak melalui Aku.Yohanes.14:6.


Tudak seorang manusia atau Nabi2 yg bisa mengeluarkan pernyataan yg jelas. Hanya Nabi Jesus yang berRoh Tuhan, atau Jesus adalah Tuhan Maha Esa.


KESELAMATAN DLM JESUS

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kitab para Rasul2 4:12.


Karena Roh Jesus hidup di Surga dan sudah tahu jalan ke Surga. Satu2 nya Nabi yg hidup di Surga. Woow.๐Ÿ‘


TUHAN JESUS MENYELAMATKAN KITA DARI AZAB KUBUR.

Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103:4 ๐Ÿ‘ Wow.


KUNCI SURGA DITANGAN JESUS.

Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28:18.


HUKUM ANTAR MANUSIA .WOOW๐Ÿ‘

Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. "Tidak ada perintah yang lebih besar dari ini", kataNYA. Matius 22:37


Jika musuhmu lapar, berikan dia makanan untuk dimakan; jika dia haus, beri dia air minum.Amsal 25:21


Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu, Lukas 6:27.Wow ๐Ÿ‘


Cintailah orang orang asing yang datang ke negeri kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri.Laviticus 19:33


Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 

Jikalau seorang berkata: 

"Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta besar, karena barang-siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia: Barang-siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. 1 Yohanes 4:19-21


“Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Yohanes 20:23


Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.

Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Matius 6:14-15


Saya sangat terinspirasi dgn ajaran2 Jesus. Ada kepastian ke Surga lewat ajaran Jesus. Dan Ajaran Jesus berdasarkan “ Kasih dan Pemaaf”, tidak ada kebencian kepada orang berbeda agama dan bangsa.๐Ÿ‘


Kasih Kurnia Tuhan Jesus memberkati kita semua Amen๐Ÿ™❤️


KENAPA SAYA MENINGGALKAN ISLAM? 


PERTAMA.

Waktu saya Muslim guru2 ngaji dan Ustadz2 saya dulu mengatakan bhw azab atau hukuman Allah sudah dimulai dari Kubur sampai dibangkitkan di hari pengadilan. 


Ustadz2 mengatakan juga bahwa semua orang harus terlebih dahulu ke Neraka untuk menembus dosa. Karena orang yg berdosa tidak bisa bertemu dgn Allah yg Maha Suci.


“Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Q.19:71


( Di pengadilan akhirat betapapun kita menjalankan rukun2 Islam, sampai DAHI HITAM, berpuasa, hajji, zakat dan beramal saleh tetap saja masuk Neraka.  


Bagi saya ancaman azab Kubur dan Neraka menghilangkan harapan saya ke Syurga, dan mengerikan. ๐Ÿ‘Ž


KEDUA 

KARENA MENGKULTUSKAN DENGAN MENCIUM BATU2 HAJAR ASWARD DAN KA’BAH.

Tahun 1991 saya melakukan ibadah Umrah. Saya mengeliling Batu Ka’bah, mencium batu Asward dan Ka’bah serta Salat-sujud menyembah Ka’bah. Dikatakan kalau tidak sujut ke Batu Ka’bah Salatnya tidak sah!


Setelah membaca Firman Allah dibawah ini dari Al Kitab maka iman saya kepada Islam goncang dan saya bertaubat dan hijrah ke ajaran Jesus. Takut kutukan Allah kepada 3-4 keturunan anak2 dan cucu2 saya tercinta!


“Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu; batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab Akulah TUHAN, Allahmu. Imamah 26:1. 


—-Anak-anakku, waspada lah terhadap segala berhala.1 Yohanes 5:21—


Siapa2 yg sujud menyembah Batu2 berhala maka Allah akan mengutuk 3,4 keturunannya! Keluaran 20:2.


Jelas sekali ada ketukan Tuhan kepada 3-4 keturunan kita! Ngeri sekali. ๐Ÿ‘Ž


AL QURAN

“Dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat ( salat, hajii ) kepada Tuhannya". (Q. 18:110). —-Dosa Syrik adalah dosa terbesar dan tidak ada ampunan. Q.4:115


Saya pernah membaca dan mendengar bhw budaya Arab Pegan adalah menyembah Batu2 disekeliling Kabah sebelum Islam datang.


Ustadz2 juga mengatakan bhw Muslim tidak menyembah Batu Ka’bah dan Asward,  tapi sebagai Kiblat Muslim berSalat menyembah Allah. 


Tapi bagi saya sesuai dgn firman2 diatas itu bahwa Salat berkiblat ke Batu2 Hajar Asward dan Ka’bah adalah mengkultuskan Batu atau menyekutukan Allah. 


Saya tidak mau mengambil resiko besar atas kutukan Tuhan Allah kepada 3-4 keturunan saya.๐Ÿ‘Ž


KETIGA.

SAYA MERAGUKAN HUKUM2 ISLAM YG DICAMPUR DENGAN RIBUAN HADIS KARANGAN MANUSIA.


AL QURAN mengklaim bhw Al Quran kitab yg sempurna. Tapi kenapa masih perlu ribuan Hadis melengkapi Al Quran? Ternyata hadis karangan ulama terdapat juga hadis2 Dhoif dan Palsu. Ini juga menyekutukan hukum2 Allah dengan hukum2 manusia. Allah dijadikan setara dgb manusia.


BIBLE mengkalim bhw Al Kitab adalah benar2 sempurna dan terperinci. Tidak perlu ada tambahan dari hukum2 manusia atau hadis2. Hanya SATU Al Kitab dari dulu sampai selama lamanya. Tidak ada lagi hukum2 setelah hukum Al Kitab.


Saya lebih percaya Al Kitab daripada Al Quran yg sudah bercampur dengan ajaran manusia yaitu ribuan Hadis.


Karena ke TIGA sebab itulah saya memilih ajaran Jesus atau Murtad dari Islam.


๐Ÿ™Saya bertaubat dan menerima Jesus adalah Tuhan Juruselamat pribadi saya, dan Tuhan Jesus mati di kayu Salip, 3 hari kemudian Tuhan Jesus bangkit dan naik ke Syurga.๐Ÿ™


Puji Tuhan Jesus. Sekarang saya berada di jalan lurus,benar dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke Syurga Bapa tanpa melalui Tuhan Jesus. So Powerful ๐Ÿ‘


Tuhan Jesus sangat baik dan sangat mengasihi saya dan memilih saya sebagai anak anak Kerajaan Allah yg hidup kekal bersama Tuhan Jesus.


Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup."Yohanes 7:38


Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;Yohanes 1:12


Sekarang saya menjadi anak anak Allah dan mempunyai Bapa yang kekal untuk selama lamanya. 


Bapa ku sangat baik, selalu mengasihi ku. Dan tidak pernah sekalipun meninggalkan ku. Terimakasih Bapa. ๐Ÿ™


Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara.

Kasih karunia menyertai semua orang, yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Efesus 6: 13-24.


๐Ÿ™❤️๐Ÿ™❤️๐Ÿ™MANUSIA TIDAK BISA KE SURGA KALAU HATINYA TIDAK BERSIH DARI DOSA.


Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, ( hati yg bersih) sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan.Ibrani 12:14.


Kecuali orang orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan ( dihari itu ) didekatkanlah surga kepada orang orang yang bertaqwa. Q.26:89.


Artinya orang2 berdosa baik kecil maupun  besar tidak bisa masuk Surga. Surga itu adalah tempat yg suci atau kudus.


Jadi untuk bisa ke Surga, dosa2 manusia harus dihapus. Bagaimana caranya? 


Menurut Kristen, Jesus di salip adalah untuk penghapus dosa2 manusia yg beriman kepada Nya.


“Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.” Matius 26:28


“Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus” .Ibrani 10:10.


Menurut Islam, Muslim harus ke Neraka untuk penghapus dosa. Berapa lama tergantung besar kecilnya dosa seseorang. 


Dan tidak ada seorangpun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Q.19:71. 


Setelah dosanya dibakar maka dia menjadi orang Suci atau Muslim bertaqwa dan kemudian berhak ke Surga.


Ustadz2 saya dulu pernah mengatakan bahwa Batu Hajar Asward yg turun dari Surga dapat menebus dosa seperti Hadis ini:

BATU HAJAR ASWARD PENEMBUS DOSA MUSLIM

Ibnu Umar berkata: Saya mendengar Nabi mengatakan: .

"Menyentuh 2 Batu Hitam dan al-Rukn al-Yamani adalah penebusan dosa." 


Dari kedua petunjuk diatas itu saya lebih percaya kepada ajaran Al Kitab, dimana darah Tuhan Jesus yg bisa menembus dosa manusia yg berdosa.


๐Ÿ™❤️๐Ÿ™❤️JANJI JANJI TUHAN JESUS TIDAK PERNAH DUSTA! BAGI ORANG YANG PERCAYA / BERIMAN .


“Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah mu." 

Kisah Para Rasul 16:31.


Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia.Kolose 2:6


Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya;Yohanes 1:12.


Tuhan Jesus adalah anak Sulung atau anak Tunggal Bapa.Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1:14


Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup."Yohanes 7:38


Jawab Yesus: "Akulah kebangkitan dan hidup; barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada-Ku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" yohanes 11:25-26


Hidup Damai Sejahtera lah  bagi kamu. Yohanes 20:29


Yang dimaksudkan-Nya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada-Nya; sebab Roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan Yohanes 7:39. Firman ini disampaikan sebelum Jesus naik ke Surga.


Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, ia akan melakukan juga pekerjaan2 yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan2 yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa; Yohanes 14:12


Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Matius 6:33


Dan karena kepercayaan dalam Nama Yesus, maka Nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini; dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Rasul 3:16


Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: "Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup."Yohanes 8:12.


Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Pilipi 4:19.


Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15:7


Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11:24


Berserulah kepada-Ku, maka Aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kauketahui.Yeremia 33:3


Sebab Aku ini, TUHAN, Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu: "Janganlah takut, Akulah yang menolong engkau." Yasea 41:10-13


Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.Yasea 41:10


Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Kisah para Rasul2  4:12.


Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes 5:13


Tidak ada seorangpun yang dapat datang kepada-Ku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku, dan ia akan Kubangkitkan pada akhir zaman Yohanes 6:44


Yesus berkata kepadanya, “Akulah jalan, dan kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak ( Ke Syurga ) kalau tidak melalui Aku.Yohanes.14:6.


"Engkau hamba-Ku, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau"; janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. Yasea 42:10


Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pulipi 4:6


Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24:13

Sekali Jesus tetap Jesus ๐Ÿ‘


Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."Matius 28:18Kamu akan Kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu dan Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan Kuberikan kepadamu hati yang taat.Zahelkiel 36:26


Roh-Ku akan Kuberikan diam di dalam batinmu dan Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-Ku dan tetap berpegang pada peraturan2/Ku dan melakukannya. Zahelkiel 36:27


Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita! Sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama sepuluh hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.Wahyu 2:10.


Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya.


Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujanpun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan.  Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumipun mengeluarkan buahnya

Yakobus 5:16-18


PENGADILAN

Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Matius 16:27–Roma 2:6


๐Ÿ™❤️๐Ÿ™❤️